Uslovi korišćenja

Usluga „Vaša Karma“ je na raspolaganju na internet stranici http://gospodarikarme.com

Usluga „Vaša Karma“ je dostupna korisnicima mobilnih mreža operatera: mt:s, Yettel, Vip

Usluga „Vaša Karma“ služi jedino i isključivo za zabavu.

Usluga „Vaša Karma“ nije pretplatnička usluga. Plaćate samo za poslate poruke uz uslugu.

Troškovi slanja SMS poruke uz uslugu su kako sledi: cena za slanje tekstualne poruke na broj 1665 iznosi 360 dinara sa PDV-om.

Da biste dobili pristup uslugama koje se nude na sajtu treba da pošaljete SMS poruku na određen broj, naveden na veb sajtu. Nakon toga ćete dobiti tekstualnu poruku koja sadrži kôd koji treba da unesete na veb sajtu.

Korisnik je isključivo odgovoran za slanje SMS poruke koja sadrži pravilan sadržaj (tekst SMS-a) i pravilan broj. Ako pošaljete SMS poruku sa netačnim sadržajem ili na pogrešan broj, dobićete odgovor o grešci.

Pružalac usluge zadržava svoje pravo da promeni pravila korišćenja usluge u svako doba. Pružalac usluge će objaviti nove uslove na Internet stranici, navedenoj u tač. 1.

Novi uslovi korišćenja usluge biće na snazi posle 7 dana od datuma njihovog objavljivanja u skladu sa tač. 8.

Korisnik je saglasan da koristi uslugu u skladu sa tim pravilima i isključivo na način koji je u skladu sa primenjivim pravom, pravilima o socijalnom ponašanju i moralu, uz poštovanje prava intelektualne svojine.

Slanjem SMS poruke korisnik izražava svoju saglasnost da dobija obaveštenja o akcijama i drugim uslugama koje se nude preko pružaoca.

Mobilni operateri su odgovorni samo za ostvarivanje telekomunikacione usluge i ne snose odgovornost za ponuđene usluge, posebno sadržaj i informacije, koje oni nude.

Pružalac ne snosi odgovornost za neispravnost usluge kao rezultat nepravilnog funkcionisanja mreže odgovarajućeg mobilnog operatera.

Sve komentare, žalbe ili upite o radu usluge pošaljite na adresu elektronske pošte info.srb@ccsupport.biz, tel. 0113216815. Na Vaš upit će biti odgovoreno u roku od 14 kalendarskih dana, računajući od datuma podnošenja upita.

Sadržaj veb sajta je predmet autorskog prava i zaštićen je Zakonom o autorskom pravu i njemu srodnim pravima.

Pogledajte kakva
je Vaša karma